Do you rent out a property in Wales?

Landlords and agents are now required by law to be registered or licenced.

A new law has been introduced in Wales which applies to all landlords and agents of private residential property. If you own, rent out, manage and/or live in a rented property then this law will impact on you.

To find out more and to apply

Visit www.rentsmart.gov.wales

or call 03000 133344


 

 

Ydych chi’n gosod eiddo yng Nghymru?

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod landlordiaid ac asiantau wedi’u cofrestru neu eu trwyddedu.

Mae cyfraith newydd wedi’i chyflwyno yng Nghymru sy’n berthnasol i bob landlord ac asiant eiddo preswyl preifat. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent, yn gosod eiddo ar rent neu’n rheoli neu’n byw mewn eiddo rhent, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi.

Am fwy o wybodaeth ac I wneud cais

Ewch I www.rhentudoeth.llyw.cymru

Neu ffoniwch 03000 133344